e-ARŞİV NEDİR?

e-Arşiv bir nevi e-faturanın diğeri yani 2. nüshasıdır. Resmi anlamda tanımı, “Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan bir uygulamadır.

e-ARŞİV FATURAYI KİMLER, NASIL KULLANABİLİR?

e-Arşiv kullanabilmek için kesinlikle e-Fatura kullanıcısı olmanız gerekir. Zorunlu ya da gönüllü olarak fark etmeksizin e-Faturaya geçmenizle, e-Arşive de geçiş yapabilir, dijital dönüşümün sunduğu bu iki farklı fatura türünden de yararlanabilirsiniz.

Mükellefler e-Arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlık’tan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler.

e-Arşiv uygulamasını, izni alınmış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan özel entegratöre başvurabilirler. e-Arşiv fatura hizmetini özel entegratör aracılığıyla, fatura ve e-Arşiv raporlarında özel entegratörün mali mührünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler. IDECON Samsun e-Arşiv Entegratörü olarak, tüm bu olanakları size sağlamak için çalışıyoruz.

e-ARŞİV FATURA KULLANMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?

  • Tüm diğer dijital ortamlara geçişteki gibi, fatura basım gönderim masraflarının ortadan kalkması,
  • Arşivleme maliyetlerinde azalma ve belgelere hızlı erişim sağlama,
  • Verimlilik artışı,
  • Denetim için uygun altyapı oluşturma imkanı,
  • Uluslararası standartlara uyumluluk,
  • Ağaçları koruyarak “Çevre dostu” bir yaklaşıma zemin hazırlamasıdır.