e-Arşiv ile Maliyetiniz Azalsın

e-Arşiv ile arşivleme maliyetinizden kurtulun. e-Arşiv firmaların çalışma ortamlarına daha çok yoğunlaşmalarını, yer ve insan kaynağından tasarruf etmelerini sağlar.

Son Kullanıcılara Fatura Gönderin

e-Arşiv özel entegratörü Idecon, e-Arşiv uygulamasında son kullanıcıya mali mühürlü ve imzalı faturaları PDF formatında gönderebiliyor.

Çevre Dostu

e-Arşiv uygulamasına geçerek kağıt tüketiminizi azaltabilir ve bu özeni sistematik olarak tüm raporlamalarınıza uygulattırarak firmanız için belki küçük ama gezegen için büyük adımlar atabilirsiniz.

Özelleştirilebilir Alanlarınız Olsun

e-Arşiv ile gönderdiğiniz e-Faturalarınız üzerinde özelleştirilebilir alanlar mümkün hale geliyor. Bu alanları reklam alanı, duyuru alanı vb. şekilde kullanabilirsiniz.

e-Arşiv Uygulaması Nedir?

433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun şekilde faturanın elektronik olarak oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, iletilmesi ve raporlamasını içeren bir yazılımdır.

e-Arşiv Uygulamasından faydalanmak isteyen mükelleflerin, ilk olarak e-Fatura uygulamasına kayıt olmaları gerekmektedir.

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik olarak oluşturma ve muhafaza etme iznini almış olan mükellefler, 1 Nisan 2015 tarihinden geç olmamak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kendilerine yazıyla bildireceği bir tarihte e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

İnternet üzerinden mal-hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılat tutarı 5 milyon Türk Lirası ve üzeri olan mükellefler, en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.

Hızlı Teklif Formu