e-Arşiv ile Maliyetiniz Azalsın

e-Arşiv ile arşivleme maliyetinizden kurtulun. e-Arşiv firmaların çalışma ortamlarına daha çok yoğunlaşmalarını, yer ve insan kaynağından tasarruf etmelerini sağlar.

Son Kullanıcılara Fatura Gönderin

e-Arşiv özel entegratörü Idecon, e-Arşiv uygulamasında son kullanıcıya mali mühürlü ve imzalı faturaları PDF formatında gönderebiliyor.

Çevre Dostu

e-Arşiv uygulamasına geçerek kağıt tüketiminizi azaltabilir ve bu özeni sistematik olarak tüm raporlamalarınıza uygulattırarak firmanız için belki küçük ama gezegen için büyük adımlar atabilirsiniz.

Özelleştirilebilir Alanlarınız Olsun

e-Arşiv ile gönderdiğiniz e-Faturalarınız üzerinde özelleştirilebilir alanlar mümkün hale geliyor. Bu alanları reklam alanı, duyuru alanı vb. şekilde kullanabilirsiniz.

e-Arşiv Uygulaması Nedir?

433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun şekilde faturanın elektronik olarak oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, iletilmesi ve raporlamasını içeren bir yazılımdır.

e-Arşiv Uygulamasından faydalanmak isteyen mükelleflerin, ilk olarak e-Fatura uygulamasına kayıt olmaları gerekmektedir.

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik olarak oluşturma ve muhafaza etme iznini almış olan mükellefler, 1 Nisan 2015 tarihinden geç olmamak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kendilerine yazıyla bildireceği bir tarihte e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

İnternet üzerinden mal-hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılat tutarı 5 milyon Türk Lirası ve üzeri olan mükellefler, en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.

Hızlı Teklif Formu

Müşteri Görüşleri

  • Çalışacağımız firmaların kurumsal kimlikleri bizim için önem arz etmektedir. Bunun yanında kullandığımız yazılımların bizim için sorun yaratmayacak şekilde olması gerekmektedir. Daha önce fatura yazılımı/entegrasyonu tarafında yaşadığımız problemleri de düşünerek alacağımız teknik destek hizmetinin sorunsuz olması gerekmekteydi. Tüm bu süreçler içerisinde görüştüğümüz diğer entegratörler arasında farkındalık yaratan Idecon Danışmanlık A.Ş’yi tercih ettiğimiz ve ürünlerini sorunsuz kullandığımız için kendilerine teşekkürü bir borç biliriz.

    Serhat Çelik
    Müşteri, Yönetici